MEMBRII DEPARTAMENTULUI
ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE ȘI STUDII REGIONALE

CADRE DIDACTICE TITULARE

Prof. univ. dr. Florin Tudor - Decan

Prof. univ. dr. Violeta Pușcașu - Prodecan

Cristian Nicolae Apetrei. n. 1975. Doctor în istorie (2006, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Conferenţiar universitar, specializat istoria medievală şi premodernă a românilor, a publicat un număr de cca 30 de studii şi articole despre istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti în secolele XV-XVI. Lucrarea sa cea mai cunoscută – Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2009 – a fost premiată de Academia Română în anul 2011.

Cristian Nicolae Apetrei. b. 1975. Ph.D. in history (2006, University “Alexandru Ioan Cuza” of Jassy, Romania). Associate professor in late medieval and early modern Romanian history. Author of numerous articles on social and economic history of the Romanian Principalities during the fifteenth and sixteenth centuries. His most important work – Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI [Nobiliary residences from Wallachia and Moldavia, 14th to 16th centuries] (Brăila: Istros, 2009) – was awarded a prize by the Romanian Academy (2011).

MATIC (MIRICĂ) ANDREEA ELENA – lect. Univ. dr . în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Absolventă a două facultăţi din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi: Filosofie (2001) şi Drept (2004), a două programe de master din cadrul aceleiaşi Universităţi, respectiv „Teorii şi practici ale interpretării” din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Penale ( la Facultatea de Drept).

Doctor in Filosofie din anul 2009, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi , conducător doctorat domnul prof.univ.acad. Teodor Dima.

Avocat in cadrul Baroului Galaţi din anul 2005 pânâ în prezent.

Cadru didactic laUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi din octombrie 2006 până în prezent, perioadă în care am dobândit experienţă la catedră, în lucrul cu studenţii şi în orientarea profesională a acestora .

Email: emirică@ugal.ro, amiricass@yahoo.co.uk

Valentina Cornea holds Bachelor’s Degrees both in Philology and Law also, she completed her doctoral studies in Sociology. She is a lecturer at the Department of Administrative Sciences and Regional Studies. She teaches "Sociology", "Science Administration" "Methods and Techniques of Research  in Social Sciences" courses. Scientific interests evolve around the study of the administrative phenomena. Priority areas of scientific activity is the sociological approach to public administration system and institutions  within it. She is the author of 6 books of which 3 as unique author, over 40 articles published in conference proceedings and journals. Has worked as the consultant-expert in the program of good practices of Local public authorities in Moldova, financed by the Council of Europe; expert in the committee for evaluation of projects “Community Development”, trainer in the project "Language training for civil servants in Southern Moldova”, a project implemented by IDIS "Viitorul" in partnership with the Inter-ethnic Office and with the support OSCE High Commissioner on National Minorities; trainer in the Integrated Program for local development, funded by PNUD; consultant-expert  at the  Community Development Foundation  from  Cahul.

Lect. univ. dr. Mihaela Aghenitei

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Prof.univ.dr. Vedinaș Verginia

Lect. univ. dr. Liviu Coman