MEMBRII DEPARTAMENTULUI
ȘTIINȚE JURIDICE

CADRE DIDACTICE TITULARE

Prof. univ. dr. Bogdan Liviu Ciuca

Conf. univ. dr. Nora Andreea Daghie

Lect.univ.dr. Mirică Ștefania Cristina

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Prof. univ. dr. Alexandru Boroi

Prof. univ. dr. George Marius Tical

Lect. univ. dr. Stoica Vasile

Lect. univ. dr. Gheorghe Arat

Lect. univ. dr. Doina Mihaila

Lect. univ. dr. Neculai Lungeanu