MEMBRII DEPARTAMENTULUI
ȘTIINȚE JURIDICE

CADRE DIDACTICE TITULARE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Prof. univ. dr. Corneliu Vișoianu

Lect. univ. dr. Gheorghe Arat

Lect. univ. dr. Doina Mihaila

Lect. univ. dr. Neculai Lungeanu

Lect. univ. dr. Costel Țapu

Lect. univ. dr. Vasile Stoica

Lect. univ. dr. Gianina Radu

Asist. univ. dr. Oana Chicoș

CADRE DIDACTICE ÎNDRUMĂTOARE PE ANII DE STUDII 2018 - 2019

Programul/Anul de studii Cadru didactic îndrumător
Anul I Licență Drept ZI Lect.dr. Alexandru Bleoanca
Anul II Licență Drept ZI + IFR Conf.dr. Oana Elena Gălățeanu
Anul III Licență Drept ZI + IFR Lect.dr. Mirela Paula Costache
Anul IV Licență Drept ZI + IFR Conf.dr. Nora Andreea Daghie
Anul I Master DEA Prof.dr. Răducan Oprea
Anul II Master DEA Lect.dr. Dragoș Mihail Daghie
Anul I Master SPC Prof.dr. Gheorghe Ivan
Anul II Master CCI Lect.dr. Adriana Stancu