HOTARARI

Hotărâri ale Consiliului Facultăţii
Hotarârea nr. 14 din 12.09.2017
Hotarârea nr. 15 din 15.09.2017
Hotarârea nr. 16 din 22.09.2017
Hotarârea nr. 17 din 27.09.2017
Hotarârea CF nr. 13 din 28.07.2017