Anul universitar 2017/2018 - semestrul I
ZI
Drept
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
ZI
Drept FR
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
ZI
Administratie publica
Anul I
Anul II
Anul III
Master
Administrație publică și integrare europeană
Anul I
Dreptul european al afacerilor
Anul I
Combaterea criminalității informatice
Anul I
Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică
Anul I