Anul universitar:
ZI
AP
Anul I
Drept
Anul I
Anul II Anul II
Anul III Anul III
  Anul IV
ID/IFR
AP
Anul I
Drept
Anul I
Anul II Anul II
Anul III Anul III
  Anul IV
Master
Drept
Dreptul European al Afacerilor
Anul I
Anul II
Drept
Ştiinţe penale şi Criminalistică
Anul I
Drept
Carieră Judiciară
Anul I
Administratie Publica
Administrare si Intergrare Europeana
Anul I
Anul II