SCOALA DE VARA

Prezentare

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE VARĂ „PROTECȚIA ȘI DREPTURILE REFUGIAȚILOR”
Ediția a VI-a, Galați, 27- 30 iunie 2018

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice și Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,  în parteneriat cu Reprezentanţa în România a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), organizează la Galați ediţia a VI-a a şcolii de vară pe tema drepturilor omului, dreptului internaţional umanitar, dreptul refugiaţilor şi a relaţiilor internaţionale, în perioada 27 – 30 iunie 2018.

Programul celei de-a șasea ediţii a şcolii de vară se va axa în jurul a două componente majore, una de analiză/aprofundare a unor concepte de actualitate în domeniile de referinţă (prelegeri ale unor experţi din mediul academic din România și din Italia, instituţional, juridic şi asociativ, pe marginea problemei refugiaţilor din lume şi impactul acesteia asupra relaţiilor internaţionale, speţe şi studii de caz practice), respectiv una de socializare şi dezvoltare a unor aptitudini de comunicare în mediu pluricultural și multidisciplinar.

Temele abordate se vor axa în jurului următoarelor componente :
 • Acte normative interne, europene şi internaţionale aplicabile în dreptul refugiaţilor şi drepturile omului;
 • Dreptul internaţional umanitar şi aplicabilitatea acestuia în domeniul refugiaţilor;
 • Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul său adiţional din 1967/ Mandatul UNHCR;
 • Principii fundamentale în domeniul refugiaţilor;
 • Procedura de Determinare a unei forme de protecţie în România - Soluţii durabile la problematica refugiaţilor promovate de UNHCR;
 • Soluţii durabile la problematica refugiaţilor în România (integrare, resettlement etc.)
 • Terminologie relevantă;
 • Persoane deplasate intern (IDPs);
 • Politica UE în materie de azil şi migraţie;
 • Comunicarea multi-culturală şi importanţa acesteia în promovarea toleranţei şi nediscriminării;
 • Abordări regionale din Europa, Orientul Mijlociu - Africa de Nord, Africa, Asia şi America Latină.

Acest eveniment internațional este deschis studenţilor din ciclul de licenţă și master, specializările drept, administraţie publică și relații internaționale, respectiv angajaţilor/voluntarilor unor organizaţii sau instituţii de profil care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele în domeniile menţionate mai sus.

Numărul de participanți este de 20, din care 12 vor fi din afara Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi. Admiterea participanţilor care doresc să ia parte la acest curs se va face pe baza de analiză de dosar de către un Comitet de selecţie, sub coordonarea Decanului Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Înscriere

Condiţii de admisibilitate

 • Studenţii din ciclul de licenţă specializarea drept şi administraţie publică, masteranzi specializarea drept, administraţie publică și relații internaționale, din cadrul unor instituții de învățământ superior/programe de studii acreditate ;
 • angajaţi/voluntari ai unor organizaţii sau instituţii de profil, care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele în domeniile menţionate mai sus;
 • existența unor preocupări certificate în domeniul relaţiilor internaţionale şi al protecţiei drepturilor omului

Dosarul de selecție va trebui sa conţină următoarele documente şi se va depune la secretariatul FSJSP sau scanat se va transmite pe mail la adresa secretar.drept@ugal.ro,

 • Scrisoare de motivare
 • Curriculum vitae in format Europass
 • Copie a ultimei diplome obţinute (în cazul masteranzilor);
 • Alte diplome sau certificări;
 • Fotografie format paşaport;

DATA LIMITA ÎNSCRIERE : 01.06.2018
NU SE PERCEP TAXE !

Galerie foto